Opcja aktualizowania wykazu leków dostępna po zakupieniu licencji. Po zakupieniu licencji można bezpłatnie uaktualniać wykaz leków przez rok, po upływie tego czasu subskrypcję należy przedłużyć.

Po uruchomieniu oprogramowanie GABeLek sprawdza dostępność aktualizacji wykazu leków. W przypadku dostępności sygnalizuje ten fakt na pasku statusu (w lewy dolnym rogu okna programu wyświetlana jest migająca kontrolka w kształcie kapsułki). Kliknięcie na tę kontrolkę spowoduje otwarcie okna aktualizacji wykazu leków, za pomocą którego nastąpi:

  • pobranie z serwera zaktualizowanego wykazu leków;
  • rozpakowanie na lokalnym komputerze;
  • uaktualnienie bieżącego wykazu.

Opcję aktualizacji wykazu leków można również uruchomić klikając w menu programu: Program-->Aktualizacja wykazu leków.

W przypadku uruchomienia programu nielicencjonowanego w oknie tym wyświetlana jest informacja o braku możliwości aktualizacji.

Aktualizację wykazu leków można przeprowadzić w przypadku ukończenia okresu subskrypcji - uaktualniane będą tylko te leki, które nie były na serwerze aktualizowane po dni zakończenia subskrypcji.