3.1.7.3

Data: 

20.11.2012

Opis: 

Dodano przycisk nawigacyjny wyświetlający na podstawie planu wizyt listę zaplanowanych "na dziś" przyjęć pacjentów (nazwisko, imię i godzinę przyjęcia) oraz wskazujący, że pacjent już został przyjęty.

Dla użytkowników, którzy oznaczeni są wbazie danych jako Lekarze lub posiadają prawo do otwierania zakładek "Opis wizyt" lub "Badania dodatkowe" wyświetlana jest lista pacjentów zaplanowanych do przyjęcia przez tę osobę.

Dla użytkowników, którzy nie posiadają ww. uprawnień wyświetlana jest lista wszystkich zaplanowanych przyjęć zawierająca oprócz nazwiska, imiena pacjenta i godz. przyjęcia, także osobę, która ma przyjąć pacjenta.

Kliknięcie na danych pacjenta wyszukuje go na wykazie pacjentów.