3.1.7.6

Data: 

09.12.2012

Opis: 

  • dodano możliwość podsumowania wyników badania dodatkowego (np.satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące);
  • wyodrębniono dodatkową grupę materiałów pozwalających uzupełnić dokumenację medyczą - zeskanowane dokumenty, co umożliwia np. dołączenie dotychczasowej kartoteki lub dokumentacji zewętrznej do bazy danych. Uwaga, przed korzystaniem z tej funkcji należy dostosować serwer MySQL do zapisywania większych plików zmieniając w pliku my.ini odpowiednie parametry.