3.2.3.7

Data: 

15.09.2015

Opis: 

Zmodyfikowano wszystkie programy wchodzące w skład pakietu GABeNET.

MGABeNET - program główny pakietu:

  • zmodyfikowano sposób logowania się- można uruchomić tylko jedno połączenie do bazy danych z pojedynczego konta użytkownika;
  • zmodyfikowano planowanie wizyt dodając możliwość podejrzenia danych ewidencyjnych pacjenta;
  • dodano indeks do tablei m_plan wizyt przyspieszając otwieranie okna planowania wizyt;
  • zmodyfikowano dostęp do danych graficznych odblokowując dostęp do wcześniej zapisanych informacji.

MGabArch - archiwizacja i odtwarzanie danych:

  • dodano możliwość dobierania parametrów archiwizacji, dzięki czemu użytkownik może w konfiguracji archiwizacji zoptymalizować proces tworzenia kopii bezpieczeństwa.

MINSTeL - zarządzanie użytkowikami i bazami danych:

  • zmodyfikowano mechanizm nadawania i odbierania uprawnień użytkowników do korzystania z bazy danych.