3.2.3.9

Data: 

22.10.2015

Opis: 

  • wprowadzono opcjonalną możliwość uaktywnienia rozwiązania polegającego na ukryciu danych adresowych i kontaktowych pacjenta. Opcja ta wyłącza dostęp do tych danych lekarzom i ma za zadanie ograniczenie możliwości nieuprawnionego wykorzystania tych danych.

W celu aktywowania tej opcji należy uruchomić GABeNET, jako "root" i z menu wybrać: "Narzędzia administracyjne->Wprowadź globalny parametr", a następnie wprowadzić i zatwierdzić wartości:

- Nazwa: GABeNET

- Wersja: ukrywajkontakty

- Typ parametru: boolean

- Wartość parametru: 1