3.2.4.0

Data: 

06.12.2015

Opis: 

  • dodano możliwość ujmowania treści recepty na okulary w wydruku zaleceń dla pacjenta - po zmodyfikowaniu parametrów recepty na okulary program automatycznie ujmuje te dane na druku zaleceń dla pacjenta. Opcja dołączania/wyłączania danych z recepty okularowej umieszczona jest w podglądzie wydruku pod przyciskiem "Parametry wydruku";
  • zmodyfikowano funkcjonowanie recepty na okulary - obecnie (domyśłnie) zmiana wartości osi i cylindra dla dali wstawiana jest także dla bliży. Opcja automatycznego uzupełniania tych parametrów dla bliży może być wyłączana;
  • wprowadzono (w konfiguracji programu) możliwość określenia, czy na recepcie powinien być ujmowany wiek pacjenta;
  • poprawiono funkcjonowanie zakładki "Wykonane usługi" (szerokość kolumn jest obecnie automatycznie dopasowywana do treści, dzięki czemu m.in. widoczne są wartości wykonanych usług większe niż 1000 zł);
  • poprawiono formułę generującą dane przepisanego leku w szablonie recepty;
  • zmodyfikowano wykaz leków w kontekście stosowania znaku µ (mikro).