3.2.4.2

Data: 

22.08.2016

Opis: 

  • przygotowano rozwiązania pozwalające na wdrożnie wersji wielojęzycznej;
  • poprawiono błąd polegający na wstawianiu do opisów tekstów z błędnie zadeklarowanymi polskimi literami;
  • poprawiono błąd polegający na "ucinaniu" ostatniego znaku z wstawianego do opisu tekstu;
  • zmodyfikowano wydruk listy pacjentów przewidzianych do przyjęcia przez poszczególnych lekarzy;
  • zmodyfikowano sposób rejestrowania wizyt (uwzględniono zapisywanie daty i godziny wizyty - do tej pory rejestrowana była tylko data);
  • zmodyfikowano sposób drukowania recept "Rpw";
  • zmodyfikowano i zaktualizowano wykaz leków z uwzględnieniem leków psychotropowych.