3.2.4.4

Data: 

08.09.2016

Opis: 

  • dodano opcję monitorowanie folderu pod kątem pojawienia się nowych plików DICOM - dane graficzne z tych plików mozna zaimportować do opisów badań;
  • dodano opcję określenia domyslnego narzędzia do wstawiania danych graficznych (videograbber, skaner, z pliku, monitorowany folder);
  • poprawiono opcję rodzaju opakowania w oknie przepisywania leku.