Oprogramowanie GAB4You przeznaczone jest dla lekarzy do prowadzenia podręcznej kartoteki pacjentów i realizuje następujące funkcje:

  • prowadzenie ewidencji pacjentów;
  • generowanie opisów badań i wizyt;
  • drukowanie podstawowych dokumentów (zaświadczeń, skierowań itp.);

przenoszenie danych w obie strony pomiędzy oprogramowaniem GAB4You i GABeNET.
Zastosowanie szablonów opisów badań i wizyt ułatwia i znacznie przyspiesza uzupełnianie dokumentacji medycznej. Zaimplementowane rozwiązania pozwalają na samodzielne definiowanie lub dostosowywanie istniejących szablonów opisów badań i wizyt. Użytkownik może również dostosowywać szablony wydruków do własnych potrzeb.
Cena zakupu licencji na użytkowanie oprogramowania GAB4You wynosi 250 zł netto (289 zł brutto). Licencja jest wieczysta, a uaktualnienia do nowszych wersji jest bezpłatne.