Oprogramowanie GABeRec przeznaczone jest dla drukarni i zakładów poligraficznych oraz placówek medycznych do drukowania (lub nadrukowywania na gotowych arkuszach) recept. Zastosowane rozwiązanie pozwala na wykonywanie tej operacji (wydrukowanie po trzy recepty) na arkuszach papieru o formacie A4. Istneje również możliwość wydruków na formatach od A1 do rozmiaru pojedynczej recepty.

Program umożliwia przygotowanie wielu nagłówków świadczeniodawców (wraz z graficznym logo) i danych lekarza, dla których świadczone są usługi drukarskie, wraz z uwzględnieniem numerów recept przydzielanych przez NFZ. Zgodnie z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi, program pozwala na drukowanie kodów paskowych świadczeniodawcy i numeru prawa wykonywania zawodu lekarza. Szablony wydruków recept są w pełni konfigurowalne i przy wykorzystaniu wbudowanych w program narzędzi (edytora szablonu) mogą być dostosowywane do wymagań użytkownika. Recepty mogą być drukowane kolejno (wg przyporządkowanych numerów) lub w kolejności ułatwiającej ich układanie po przycięciu arkuszy w bloczki (w stos).