Oprogramowanie GABeNET pozwala na pobieranie, zapisywanie w bazie danych obrazów i dołączanie ich do opisów badań. Przed skorzystaniem z możliwości zapisywania danych graficznych do bazy danych należy jednak zmienić ustawienia serwera MySQL. W tym celu należy zmienić lub dopisać (jeżeli nie występują) parametry w pliku my.ini, tak jak podano w panelu po prawej stronie. Plik my.ini (przy standardowej instalacji serwera bazy danych) znajduje się w folderze:

  • dla serwera MariaDB: c:\Program Files\MariaDB *\data\;
  • dla serwera MySQL: c:\Program Files\MySQL\MySQL Server *\my.ini.

* oznacza wersję serwera bazy danych.

W przypadku korzystania z serwera MySQL/MariaDB zainstalowanego na komputerze z systemem Linux modyfikacji powinien podlegać plik my.cnf.

Przy właściwie skonfigurowanej bazie danych obrazy te mogą być:

  1. Pobierane bezpośrednio z urządzeń zewnętrznych (USG, kolposkop, EKG itp.) w trakcie wykonywania badania;
  2. Skanowane obrazów;
  3. Wstawianie obrazów z wcześniej zapisanych plików;
  4. Wstawianie obrazów z wcześniej zapisanych sekwencji video (filmów);
  5. Śledzenie folderu i automatyczne wstawianie nowych obrazów, które zostaną skopiowane do tego folderu;
  6. Wstawianie zdjęć z plików DICOM.