Program MINSTeL przeznaczony jest do zarządzania uprawnieniami użytkowników oprogramowania GABeNET oraz wykorzystywanymi przez to oprogramowanie bazami danych (w ramach wykupionej licencji można wykorzystywać m.in. nieograniczoną ilość baz danych np. grupujących pacjentów rozlicznych i nierozlicznych w ramach NFZ bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Przeniesienie funkcji administrowania użytkownikami i bazami danych do oddzielnego programu miało na celu stworzenie rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo danych (program MINSTeL może być wykorzystywany przez użytkownika z najwyższymi uprawnieniami tylko na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych. Zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników oraz bazami danych z komputerów podłączonych sieci komputerowej jest zablokowane).
Do podstawowych funkcji programu należy:

  • dodawanie i usuwanie baz danych oprogramowania GABeNET;
  • dodawanie i usuwanie kont użytkowników;
  • wprowadzanie podstawowych informacji dotyczących użytkowników;
  • nadawanie określonych uprawnień dostępu do informacji w każdej z baz danych;
  • czasowe zablokowanie i odblokowanie dostępu do określonych baz danych;
  • wykonanie archiwum wybranych baz danych.

Powyższy opis funkcji programu MINSTeL należy traktować, jako podstawową informację w tym zakresie, gdyż oprogramowanie GABeNET jest stale rozwijane m.in. poprzez dodatkowe możliwości w zakresie e-usług.