Oprogramowanie GABeNET może być wykorzystywane na pojedynczych stanowiskach (lokalne bazy danych) lub na wielu stanowiskach podłączonych w sieci komputerowej do wspólnej bazy danych. Ujęte w programie MINSTeL opcje zarządzania uprawnieniami użytkowników umożliwiają dostosowanie ich do realizowanych przez poszczególne osoby funkcji (dostęp do rejestracji pacjentów, opisów badań, wizyt, planowania itd.), co w przypadku połączenia komputerów w sieć pozwala efektywne wykorzystanie możliwości oprogramowania GABeNET.

Aby korzystać z oprogramowania GABeNET w sieci komputerowej należy:

  1. Zainstalować oprogramowanie GABeNET, wraz z bazą danych MySQL, na jednym komputerze, który pełnił będzie rolę serwera dla bazy danych. Komputer ten nie musi być specjalnie zakupywanym serwerem, powinien posiadać pojemny dysk twardy (szczególnie, gdy dołączane będą do bazy danych obrazy) oraz dysponować większą pamięcią operacyjną (przy podłączeniu 2-5 stanowisk komputer z 8 GB RAM w zupełności jest wystarczający).
  2. Zainstalować oprogramowanie GABeNET na pozostałych komputerach (bez instalacji bazy danych MySQL), które będą podłączone do wspólnej bazy danych.
  3. Na komputerze, na którym zainstalowana jest i skonfigurowana baza danych należy uruchomić jako użytkownik "root" program MINSTeL, dodać użytkowników i określić ich zakres uprawnień do korzystania z funkcji oprogramowania GABeNET.
  4. Po wykonaniu czynności ujętych w pkt. 3 użytkownicy mogą logować się w sieci do programów MGABeNET i MGabArch korzystając z nadanych im nazw użytkownika, określając nazwę serwera (komputera, na którym zainstalowana jest baza danych) oraz nazwę bazy danych na tym serwerze.

Uwaga:

  • przy tworzeniu za pomocą programu MINSTeL nowego konta użytkownika, jego hasło nie jest określane (jest puste). Podczas logowania użytkownik taki nie podaje hasła, natomiast po zalogowaniu do programu MGABeNET może je określić wybierając z menu programu: Program>Zmień swoje hasło.
  • wersja jednostanowiskowa umożliwia pracy w sieci komputerowej, jednakże gdy do bazy danych zalogowany zostanie inny użytkownik, wówczas użytkowanie wersji jednostanowiskowej będzie wstrzymywane wyświetlanymi komunikatami.