Po zakupieniu licencji na użytkowanie oprogramowania GABeLek (lub przedłużeniu/odnowieniu subskrypcji na aktualizację wykazu leków) Użytkownik otrzymuje plik tekstowy z kodem odblokowującym funkcje programu. Plik ten posłuży do przeprowadzenia procedury rejestracji programu, dlatego warto jest zapisać go np. w folderze z dokumentami. Można również podejrzeć jego zawartość i zakodowany ciąg znaków skopiować do schowka (opcja menu programu w notatniku "zaznacz wszystko", a następnie "kopiuj"). Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do rejestracji programu. W tym celu należy z menu programu wybrać "Program->Dane rejestracyjne programu", w oknie rejestracji licencji programu kliknąć przycisk "Wgraj licencję" i wybrać źródło, skąd zostanie wczytany tekst z kodem odblokowującym funkcje programu:

  • z pliku, gdy zapisaliśmy na dysku plik z kodami;
  • z sieci Internet, gdy w e-mailu z kodem odblokowującym uzyskaliśmy informację, że dostępny jest również na serwerze;
  • wklejając kod, gdy zakodowany ciąg znaków skopiowaliśmy do schowka (po otwarciu okna weryfikacji pliku licencji należy zawartość schowka skopiować do pola edycyjnego.

Po wybraniu jednej z trzech powyższych opcji (oraz wskazaniu pliku z kodami lub skopiowania zakodowanego tekstu ze schowka) otwarte zostanie okno weryfikacji pliku licencji. Jeżeli dane są poprawne w oknie tym wyświetlona zostanie informacja dotycząca właściciela licencji oraz daty ważności subskrypcji na uaktualnianie wykazu leków. Po wciśnięciu przycisku "Zarejestruj" program jest zarejestrowany i umożliwia aktualizowanie wykazu leków w okresie obowiązywania subskrypcji.
Po pomyślnym zakończeniu rejestracji w oknie rejestracji i licencji programu wyświetlane są informacje dotyczące właściciela licencji i daty obowiązywania subskrypcji na uaktualnianie wykazu leków.