Historia modyfikacji

 • 3.2.4.5 z dnia 28.09.2016
  • dodano nowe funkcjonalności w obszarze rozliczenia usług (dostępne tylko dla zlecającego);
  • poprawiono kilka drobnych błędów.
 • 3.2.4.4 z dnia 08.09.2016
  • dodano opcję monitorowanie folderu pod kątem pojawienia się nowych plików DICOM - dane graficzne z tych plików mozna zaimportować do opisów badań;
  • dodano opcję określenia domyslnego narzędzia do wstawiania danych graficznych (videograbber, skaner, z pliku, monitorowany folder);
  • poprawiono opcję rodzaju opakowania w oknie przepisywania leku.
 • 3.2.4.3 z dnia 01.09.2016
  • poprawiono błąd występujący w niektórych środowiskach związany z aktualizacją wykazu leków;
  • drobne zmiany w planie wizyt.
 • 3.2.4.2 z dnia 22.08.2016
  • przygotowano rozwiązania pozwalające na wdrożnie wersji wielojęzycznej;
  • poprawiono błąd polegający na wstawianiu do opisów tekstów z błędnie zadeklarowanymi polskimi literami;
  • poprawiono błąd polegający na "ucinaniu" ostatniego znaku z wstawianego do opisu tekstu;
  • zmodyfikowano wydruk listy pacjentów przewidzianych do przyjęcia przez poszczególnych lekarzy;
  • zmodyfikowano sposób rejestrowania wizyt (uwzględniono zapisywanie daty i godziny wizyty - do tej pory rejestrowana była tylko data);
  • zmodyfikowano sposób drukowania recept "Rpw";
  • zmodyfikowano i zaktualizowano wykaz leków z uwzględnieniem leków psychotropowych.
 • 3.2.4.1 z dnia 17.12.2015
  • dodano możliwość określania przez użytkowników domyślnego kodu pocztowego i miejscowości wstawianych przy rejestrowaniu nowego pacjenta;
  • poprzwiono funkcjonowanie okna z wykazem dokumentów podręcznych;
  • dodkonano kilku innych drobnych modyfikacji.
 • 3.2.4.0 z dnia 06.12.2015
  • dodano możliwość ujmowania treści recepty na okulary w wydruku zaleceń dla pacjenta - po zmodyfikowaniu parametrów recepty na okulary program automatycznie ujmuje te dane na druku zaleceń dla pacjenta. Opcja dołączania/wyłączania danych z recepty okularowej umieszczona jest w podglądzie wydruku pod przyciskiem "Parametry wydruku";
  • zmodyfikowano funkcjonowanie recepty na okulary - obecnie (domyśłnie) zmiana wartości osi i cylindra dla dali wstawiana jest także dla bliży. Opcja automatycznego uzupełniania tych parametrów dla bliży może być wyłączana;
  • wprowadzono (w konfiguracji programu) możliwość określenia, czy na recepcie powinien być ujmowany wiek pacjenta;
  • poprawiono funkcjonowanie zakładki "Wykonane usługi" (szerokość kolumn jest obecnie automatycznie dopasowywana do treści, dzięki czemu m.in. widoczne są wartości wykonanych usług większe niż 1000 zł);
  • poprawiono formułę generującą dane przepisanego leku w szablonie recepty;
  • zmodyfikowano wykaz leków w kontekście stosowania znaku µ (mikro).
 • 3.2.3.9 z dnia 22.10.2015
  • wprowadzono opcjonalną możliwość uaktywnienia rozwiązania polegającego na ukryciu danych adresowych i kontaktowych pacjenta. Opcja ta wyłącza dostęp do tych danych lekarzom i ma za zadanie ograniczenie możliwości nieuprawnionego wykorzystania tych danych.

  W celu aktywowania tej opcji należy uruchomić GABeNET, jako "root" i z menu wybrać: "Narzędzia administracyjne->Wprowadź globalny parametr", a następnie wprowadzić i zatwierdzić wartości:

  - Nazwa: GABeNET

  - Wersja: ukrywajkontakty

  - Typ parametru: boolean

  - Wartość parametru: 1

 • 3.2.3.8 z dnia 19.09.2015
  • poprawiono problem związany z niewłaściwym drukowaniem sumbolu µ (micro) na receptach.
 • 3.2.3.7 z dnia 15.09.2015

  Zmodyfikowano wszystkie programy wchodzące w skład pakietu GABeNET.

  MGABeNET - program główny pakietu:

  • zmodyfikowano sposób logowania się- można uruchomić tylko jedno połączenie do bazy danych z pojedynczego konta użytkownika;
  • zmodyfikowano planowanie wizyt dodając możliwość podejrzenia danych ewidencyjnych pacjenta;
  • dodano indeks do tablei m_plan wizyt przyspieszając otwieranie okna planowania wizyt;
  • zmodyfikowano dostęp do danych graficznych odblokowując dostęp do wcześniej zapisanych informacji.

  MGabArch - archiwizacja i odtwarzanie danych:

  • dodano możliwość dobierania parametrów archiwizacji, dzięki czemu użytkownik może w konfiguracji archiwizacji zoptymalizować proces tworzenia kopii bezpieczeństwa.

  MINSTeL - zarządzanie użytkowikami i bazami danych:

  • zmodyfikowano mechanizm nadawania i odbierania uprawnień użytkowników do korzystania z bazy danych.
 • 3.2.3.6 z dnia 20.08.2015
  • poprawiono funkcjonowanie opcji udostępniania opisów innym użytkownikom programu.

Strony