Historia modyfikacji

 • 3.1.3.6 z dnia 18.08.2011
  • uzupełniono wykaz leków.
    
 • 3.1.3.5 z dnia 12.07.2011
  • wprowadzono możliwość drukowania pustych recept numerowych;
  • poprawiono wybieranie nazwy świadczenia w oknie wstawiania wykonanego świadczenia (rachunki wystawiane dla pacjentów).
 • 3.1.3.4 z dnia 07.07.2011
  • wprowadzono (okno recepty) zliczanie ilości pozostałych do wykorzystania recept numerowych;
  • wprowadzono (okno recepty) możliwość wstawiania pierwszego wolnego numeru recepty z dostępnej puli;
  • dodano opcję planowania następnej wizyty bezpośrednio w zakładce Opisy wizyt.
 • 3.1.3.3 z dnia 04.07.2011
  • rozszerzono do dziesiątych części punktu możliwość ich określania w rozliczeniach z NFZ.
    
 • 3.1.3.1 z dnia 25.06.2011
  • wprowadzono możliwość drukowania rachunków za wykonane świadczenia (aby aktywować tę funkcję należy zalogować się do programu, jako użytkownik "root" i klikając po prawej stronie przycisku "Rozliczenia" wybrać polecenie "Ustawienia");
  • zmodyfikowano sposób wyliczania wieku pacjenta uwzględniając pełną datę urodzenia, a nie tylko rok;
  • dodano trzy schematy kolorów (Office 2010 Blue, Office 2010 Silver, Office 2010 Black).
 • 3.1.3.0 z dnia 24.05.2011
  • poprawiono błąd w zakresie wydruków nowego badania dodatkowego wykonywanego bezpośrednio z okna badania dodatkowego (zamiast opisu drukowany był pusty szablon wydruku).
    
 • 3.1.2.9 z dnia 22.05.2011
  • poprawiono opcję wydruków (drukowanie na formacie A5 landscape/portrait): zaświadczenia lekarskiego, skierowania do laboratorium oraz skierowania na cytologię ginekologiczną;
  • zmodyfikowano sposób dostępu do zakładki „Badania dodatkowe” w celu poprawienia szybkości dostępu do opisów badań.
 • 3.1.2.8 z dnia 17.05.2011
  • wprowadzono możliwość zaplanowania terminów, w których lekarz jest dostępny i w jakich godzinach będzie przyjmował pacjentów.
    
 • 3.1.2.7 z dnia 10.05.2011
  • poprawiono błędy związane z funkcjonowaniem okien ewidencjonowania zwolnień lekarskich oraz zapamiętywaniem parametrów w kreatorze opisu wizyt.
    
 • 3.1.2.6 z dnia 02.05.2011
  • wprowadzono możliwość planowania wizyt pacjentów oddzielnie dla każdego użytkownika programu.
    

Strony