Historia modyfikacji

 • 3.1.1.3 z dnia 21.12.2009
  • dodano możliwość wydrukowania skierowania na badanie cytologii ginekologicznej.
    
 • 3.1.1.2 z dnia 20.12.2009
  • dodano możliwość przeglądania informacji dotyczących pacjenta zobrazowanych na linii czasu;
  • poprawiono błąd polegający na braku możliwości wpisania „historycznej” wizyty pacjenta w przypadku, gdy w bazie danych nie miał jeszcze wpisanego żadnego opisu wizyty;
  • poprawiono wyliczanie czasu do porodu;
  • przywrócono w oknie logowania programów MGABeNET oraz MGabArch rozwijalnego wykazu baz danych dostępnych dla użytkownika.
 • 3.1.1.1 z dnia 17.12.2009
  • poprawiono błąd, który uniemożliwiał wykonanie i odtworzenie kopii danych – błąd wynikał ze zmiany typu danych kilku parametrów biblioteki odpowiedzialnej za obsługę archiwów CAB.
    
 • 3.1.1.0 z dnia 16.12.2009
  • dodano możliwość wydrukowania tzw. „zaświadczenia becikowego”,
  • wprowadzono możliwość powiadamiania użytkownika o tym, że pacjent nie podał numeru PESEL;
  • poprawiono sposób wyświetlania wykazu użytkowników w programie MINSTeL.
 • 3.1.0.9 z dnia 11.12.2009
  • poprawiono błąd związany z brakiem możliwości zmian danych dla użytkownika root.
    
 • 3.1.0.8 z dnia 09.12.2009
  • dodano autouzupełnianie niektórych pól (nazwisko, imię, kraj, kod, miejscowość, adres) w oknie rejestracji pacjenta;
  • dodano możliwość wyboru przez użytkownika kierunku sortowania (od najwcześniejszej do najnowszej lub od najnowszej do najwcześniejszej) wyświetlanych informacji w obszarze opisów dotychczasowych badań i wizyt
  • wprowadzono sygnalizowanie kolorem czerwonym błędnego numeru PESEL w oknie rejestracji pacjentów.
 • 3.1.0.7 z dnia 07.12.2009
  • poprawiono błąd, polegający na drukowaniu pozbawionego wprowadzonych danych opisu z nowego badania dodatkowego.
    
 • 3.1.0.6 z dnia 06.12.2009
  • poprawiono wyświetlanie wprowadzonych parametrów dotyczących ilości porodów, cesarskich cięć, porodów fizjologicznych i poronień;
  • ujednolicono sposób sortowania opisów na wykazie badań (od najnowszego do najstarszego) oraz opisów w polu dotychczasowych badań i wizyt (od najstarszego do najnowszego).
 • 3.1.0.5 z dnia 04.12.2009
  • poprawiono opcję archiwizowania danych – błąd podczas wykonywania kopii zapasowej jako inny użytkownik niż root.
    
 • 3.1.0.4 z dnia 04.12.2009
  • dodano możliwość automatycznego instalowania w bazie danych wykazu leków i wykazu chorób.
    

Strony