Historia modyfikacji

 • 3.2.1.7 z dnia 28.08.2014
  • wprowadzono zobrazowania informacji ujętych w zakładkach w panelu z podstawowymi danymi pacjenta;
  • wprowadzono możliwość potwierdzania czy lekarz będzie przyjmował w określonym dniu;
  • wprowadzono możliwość wydruku zaplanowanych wizyt.
 • 3.2.1.6 z dnia 07.08.2014
  • wprowadzono możliwość wstawiania formatowanego tekstu (pogrubienie, podkreślenie itp.) z kreatora do opisu badania/wizyty;
  • dodano w oknie wykazu pacjentów pole wiek.
 • 3.2.1.5 z dnia 06.08.2014
  • wprowadzono możliwość korzystania z autouzupełniania pól: nazwisko, imię, kod pocztowy, miejscowość i adres w oknie ewidencji pacjenta;
  • wprowadzono możliwość określania sposobu wprowadzania tekstu (małe, duże litery) w polu adresu (ulica nr domu);
  • przeniesiono kilka mniej używanych przycisków ("Linia czasu", "Wydrukowane dokumenty", "Wywiad wstępny" i "Przepisane recepty") do menu skojarzonego z przyciskiem "Dane pacjenta";
  • przeniesiono kartę pacjenta do oddzielnej kontrolki, dzięki czemu uzyskano większy obszar do sporządzania opisu wizyty z beiżącego dnia. Karta pacjenta dostępna jest po kliknięciu w pole "Karta pacjenta":

 • 3.2.1.4 z dnia 05.08.2014
  • wprowadzono filtorwanie dostepnych numerów recept zależnie od używanego wzoru (dla recept numerowych zwykłych i "Rpw.");
  • dodano do analiz statystykę ilości wykonanych badań/wizyt przez personel w zadanym okresie czasu;
  • wprowadzono możliwość skopiowania poprzedniego opisu wizyty.
 • 3.2.1.3 z dnia 04.08.2014
  • wprowadzono możliwość kopiowania leków z poprzednich recept wystawianych pacjentowi;
  • dodano możliwość podglądu świadczeń zrealizowanych dla pacjenta;
  • zaimplementowano opcję automatycznego wpisywania dostępnego numeru recepty z przyznanej puli, gdy opcja "Numer recepty" jest zaznaczona oraz "Drukuj na gotowym blankiecie recepty" jest odznaczona:

 • 3.2.1.2 z dnia 01.08.2014

  Wyprowadzono możliwość:

  • rozliczania wykonanych świadczeń;
  • kopiowania poprzedniego opisu do dzisiejszej wizyty;
  • automatycznego wstawiania "pierwszego wolnego" numeru recepty.
 • 3.2.1.1 z dnia 30.07.2014
  • poprawiono funkcjonowanie moduły do wystawiania rachunków pacjentom;
  • dodano dwa wydruki: wynik inseminacji oraz wynik badania nasienia.
 • 3.2.1.0 z dnia 15.07.2014
  • zmodyfikowano okno logowania zmieniając kolor czcionki (przy wprowadzaniu danych do logowania);
  • zwiększono długość pola tytułu naukowego zalogowanego użytkownka.
 • 3.2.0.9 z dnia 23.06.2014
  • poprawiono błąd powodujący zablokowanie transakcji podczas wprowadzania opisu badania dodatkowego;
  • poprawiono błąd, który pojawiał się przy zamykaniu systemu, gdy podczas pracy z programem korzystano z opcji skanowania (dodawanie obrazów z plików).
 • 3.2.0.8 z dnia 16.06.2014
  • zmodyfikowano oprogramowanie w kontekście umożliwienia modyfikacji struktury bazy danych przy przejściu ze starszych wersji (stwierdzono błąd przy przechodzeniu z wersji 3.1.5.9 do 3.2.0.7) do najnowszej;
  • zmodyfikowano funcjonowanie pola opisów wizyt w taki sposób, aby przy wydrukach, uruchomieniu kreatora badani dodatkowego, receptach itp. kursor w oknie opisu nie zmieniał położenia (nie przemieszczał się do początku tekstu).

Strony