Historia modyfikacji

 • 3.1.9.5 z dnia 27.03.2014
  • wprowadzono możliwość umieszczania w pieczęci nagłówkowej wydruków informacji odnośnie specjalizacji/nazwy poradni (zależnie od danych zalogowanego użytkownika);
  • zmodyfikowano system zapisywania wykonanych wydruków - wykonane wydruki zapisywane są do bazy danych. Korzystając z "karty pacjenta" mozna je przeglądać.
 • 3.1.9.4 z dnia 24.03.2014
  • wyłączono autouzupełnianie wprowadzanych podstawowych danych o pacjencie (nazwisko, imie, dane adresowe);
  • dodano mozliwość sprawdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń (eWUŚ).
 • 3.1.9.3 z dnia 28.02.2014
  • dodano możliwość formatowania tekstu wprowadzanego w opisach badań i wizyt (podrubienie, podkreślenie pochylenie, przekreślenie, styl i wielkość czcionki oraz wypunktowywanie).
 • 3.1.9.2 z dnia 24.02.2014
  • usunięto błąd związany z brakiem możliwości aktualizowania wykazu leków, gdy wykorzystywanych jest kilka baz danych, a dane rejestracyjne są wprowadzane do każdej z baz danych osobno.
 • 3.1.9.1 z dnia 20.02.2014
  • zmodyfikowano sposób generowania wydruków;
  • dodano pasek przewijania w oknie opisu wizyty (wywiad);
  • dokonano drobnych poprawek w interfejsie użytkownika.
 • 3.1.9.0 z dnia 17.01.2014
  • przekompilowano program z nowszą wersją biblioteki FastReport: wynika to z próby usunięcia pojawiającego się w trakcie drukowania dokumentów błędu: "rited" is not a valid integer value.

   

 • 3.1.8.9 z dnia 30.12.2013
  • ponownie włączono możliwość sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania;
  • wprowadzono weryfikację ważności subskrypcji na uaktualnianie wykazu leków;
  • poprawiono błąd dotyczący nie odświeżania widoku po dwukrotnym kliknięciu na wykaz pacjentów;
 • 3.1.8.8 z dnia 21.11.2013
  • zmodyfikowano interfejs użytkownika;
  • dodano możliwość wpisania informacji dotyczącej uczuleń pacjenta i wyświetlanie jej w "Karcie pacjenta" zaraz po danych podstawowych pacjenta;
  • dodano możliwość wprowadzania informacji o osobie upoważnionej do uzyskiwania informacji o stanie pacjenta;
  • uwidoczniono Id pacjenta w oknie rejestracji;
  • dodano opcję podręcznego rozliczenia, czy pacjent nie zalega z płatnością za poprzednie wizyty lub o ewentualnej nadpłacie;
  • wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości sms pacjentom (np. z przypomnieniem o zbliżającym się terminie zaplanowanej wizyty);
  • wprowadzono możliwość wysłania wiadomości e-mail do Zespołu autorskiego GABeNET;
  • wprowadzono możliwość dostosowywania wykazu leków do preferencji każdego z użytkowników (lekarzy): lekarz może dodać wybrane leki do grupy leków "preferowanych" i przełączać się pomiędzy wykazem wszystkich leków lub utworzonym indywidualnie przez siebie;
  • wprowadzono możliwość drukowania logo graficznego na wytwarzanych dokumentach (skierowaniach, zaświadczeniach, receptach itp.);
  • poprawiono błędy stwierdzone przez użytkowników (samoczynne zmiany terminów niektórych wizyt w planie wizyt).
 • 3.1.8.7. z dnia 02.05.2013
  • dodano opcję sortowania wykazu pacjentów (po kliknięciu na nazwę kolumny);
  • poprawiono szybkość importu wykazu leków;
  • uzupełniono wykaz leków.
 • 3.1.8.6 z dnia 25.03.2013
  • poprawiono błąd związany z gubieniem informacji o przepisanych lekach na receptach;
  • dodano możliwość określania wielkości czcionek w kreatorze opisów badań i wizyt;
  • zaimplementowano opcję zapamiętywania położenia okien kreatora opisów badań i wizyt, recept oraz leków;
  • zaimplementowano opcję zapamiętywania szerokości kolumn w widokach tabel.

Strony