Historia modyfikacji

 • 3.1.6.7 z dnia 20.09.2012
  • zaimplementowano możliwość modyfikowania i zapisywania rozdzielczości obrazów pobieranych z aparatury medycznej.
 • 3.1.6.6 z dnia 03.09.2012
  • poprawiono błąd w sposobie wyświetlania w "Opisach dotychczasowych badań i wizyt";
  • poprawiono funkcjonowanie okna drukowania recept (po wydrukowaniu poprzednie wpisy dotyczące przepisanych na poprzedniej recepcie leków nie są wyświetlane).
 • 3.1.6.5 z dnia 31.08.2012
  • uaktualniono wykaz leków wg stanu na dzień 1 września 2012 r. (zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2012 r.).
 • 3.1.6.4 z dnia 22.08.2012
  • zmodyfikowano okno wykazu leków;
  • poprawiono funkcjonowanie opcji określania dawkowań leków.
 • 3.1.6.3 z dnia 20.08.2012
  • zmodyfikowano sposób funkcjonowania okna z wykazem leków: rozwijalne menu dostępne jest po kliknięciu prawym klawiszem na konkretnym leku, natomiast po dwukrotnym kliknięciu otwierane jest okno przepisywania leku;
  • wprowadzono opcję zapisywania ustawień przy drukowaniu opisów badań i wizyt wykonanych w okresie czasu (drukowanie danych specyficznych dla kobiet, w tym kobiet w ciąży oraz dołączania danych graficznych).
 • 3.1.6.2 z dnia 25.07.2012
  • wycofano zmianę w zakresie rejestracji nowego pacjenta (wprowadzona w wersji 3.1.6.1 zmiana generowała błąd).
    
 • 3.1.6.1 z dnia 24.07.2012
  • zmodyfikowano sposób nadawania identyfikatora nowego pacjenta - wycofano (w wersji 3.1.6.2 ze względu na nieprawidłowe funkcjonowanie);
  • dodano możliwość drukowania recept na papierze ułożonym w poziomie;
  • usunięto błąd pojawiający się przy przełączaniu do recepty recepturowej.
 • 3.1.6.0 z dnia 22.07.2012
  • wprowadzono możliwość zapisywania obrazów z bazy danych do plików graficznych (bmp,jpg,png).
    
 • 3.1.5.9 z dnia 18.07.2012
  • dodano w "Opiach dotychczasowych badań i wizyt" możliwość podglądu obrazów zapisanych podczas redagowania wywiadu wstępnego.3.1.5.9
 • 3.1.5.8 z dnia 17.07.2012
  • wprowadzono możliwość zapisywania w bazie danych (w badaniach dodatkowych) skanowanych obrazów;
  • wprowadzono możliwość pdglądu zapisanych w bazie danych obrazów z badań bezposrednio w trakcie przeglądania (w zakładce "Opisy wizyt") opisów dotychczasowych badań i wizyt;
  • dodano zmodyfikowany druk zaświadczenia lekarskiego, który umozliwia wprowadzanie długich opisów rozpoznania;
  • dodano w ramach opcji udostępniania dokumentacji medycznej możliwość wyeksportowania danych pacjentów (pojedynczych, kilku lub wszystkich) i wysłanie tych informacji pocztą elektroniczną;
  • dodano w wykazie leków informacje dotyczące producenta i kodu EAN poszczególnych leków;
  • zaktualizowano wykaz leków.

Strony