Historia modyfikacji

 • 3.1.5.7 z dnia 09.07.2012
  • poprawiono funkcjonowanie opcji sprawdzającej dostepność aktualizacji wykazu leków, dzięki czemu program pozwala na automatyczne zaktualizowanie tego wykazu (a nie tylko ręczne).
    
 • 3.1.5.6 z dnia 02.07.2012
  • przedłużono okres możliwości korzystania z recept 20-znakowych z 30 czerwca 2012 r. na 31 grudnia 2012 r.
 • 3.1.5.5 z dnia 01.07.2012
  • uaktualniono wykaz leków z uwzględnieniem zapisów ujętych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.
    
 • 3.1.5.3 z dnia 30.05.2012
  • poprawiono błąd polegający na nie drukowaniu numeru recepty w jej nagłówku.
    
 • 3.1.5.2 z dnia 29.05.2012
  • poprawiono błąd związany z generowaniem o jeden mumer recepty więcej, niż wprowadzono w puli recept;
  • zmodyfikowano sposób wyświetlania kodu paskowego na recepcie (gdy recepta nie zawierała żadnych wpisów pojawiał się błędny numer recepty, po wprowadzonej zmianie kod paskowy zostaje wyświetlony dopiero po przepisaniu leku na recepcie).
 • 3.1.5.1 z dnia 01.05.2012
  • uaktualniono wykaz leków zgodie z załączonym w obiweszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 25.04.2012 r.
    
 • 3.1.5.0 z dnia 31.03.2012
  • dodano możliwość generowania wpisów na nowej recepcie na podstawie wcześniej przepisanych pacjentowi leków (z poprzednich recept). Aby uzyskać dostęp do tej funkcji należy w oknie recept kliknąć po prawej stronie przycisku "Dodaj" i wybrać opcję "Wprowadź z poprzednich recept";
  • dokonano zmian w zakresie funkcjonalności okna pobierania obrazów z urządzeń zewnętrznych.
 • 3.1.4.9 z dnia 22.03.2012
  • zmodyfikowano zestaw wbudowanych parametrów kreatora opisów badań i wizyt, które się automatycznie przeliczają dodając parametr o nazwie "IloscDniOdOM". Uwzględniając powyższe Zastosowanie w szablonie opisu badania następującej składni:
  • Ostatina miesiączka: <a href="OM" class="DATE">?</a>, co stanowi: <a href="IloscDniOdOM" class="SPIN">?</a> dzień cyklu
  • spowoduje, że po zmianie daty ostatniej miesiączki automatycznie zostanie wyliczona ilość dni od ostatniej miesiączki.
 • 3.1.4.8 z dnia 22.03.2012
  • 3.1.4.8poprawiono błąd dotyczący zablokowania możliwości zapisywania obrazów z badań dla użytkowików wersji jednostanowiskowej rozszerzonej;
  • zmodyfikowano sposób ustawiania daty realizacji recepty.
 • 3.1.4.7 z dnia 21.03.2012
  • poprawiono błąd polegający na nie wyświetlaniu wprowadzonych do bazy danych 22-znakowych numerów recept w oknie dostępnych recept;
  • poprawiono błąd w zakresie wyliczania niewłaściwej sumy kontorlnej przy generowaniu 22-znakowych numerów recept z puli. W celu weryfikacji, czy wprowadzone numery recept (22 znakowe) są poprawne można pobrać program rpfix i za jego pomocą dokonać sprawdzenia.

Strony