Okno główne GABeNETOprogramowanie GABeNET przeznaczone jest do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i może być wykorzystywane przez lekarzy oraz personel pomocniczy w prywatnych gabinetach lekarskich, poradniach i przychodniach. Podstawowe funkcje to:

  • prowadzenie ewidencji pacjentów,
  • uzupełnianie dokumentacji medycznej;
  • generowanie i wypełnianie druków medycznych, w tym recept;
  • sprawdzanie ubezpieczenia pacjenta w eWUŚ;
  • planowanie wizyt.

Zastosowane rozwiązania ułatwiają i zarazem skracają czas uzupełniania dokumentacji medycznej pacjenta, wypełniania druków medycznych (zaświadczenia, skierowania itp.) i wystawiania recept (w oparciu o aktualizowany wykaz leków). W wersji rozszerzonej oprogramowanie pozwala na dołączanie doopisów badań obrazów (pobieranych bezpośrednio z aparatury medycznej, skanera, plików graficznych lub sekwencji wideo). Istnieje również możliwość skanowania dokumentów i wyników badań otrzymanych od pacjenta oraz sporządzenia kopii dotychczasowej dokumentacji medycznej. Może być wykorzystywane na pojedynczych stanowiskach komputerowych lub pracować w sieci na wspólnej bazie danych.Zastosowane technolgie internetowe rozszerzają funkcje oprogramowania o możliwość weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy (system eWUŚ), informowanie i przypaminanie pacjentom o zaplanowanych wizytach poprzez opcję wysyłania sms, uaktualniania wykazu leków i aktualizacji programu. 

Na podstawie wniosków zgłaszanych przez naszych Użytkowników oraz zmian w systemie prawnym dotyczącym Służby Zdrowia oprogramowanie GABeNET jest stale modyfikowane, natomiast przyjęte zasady licencjonowania pozwalają na nieodpłatne jego aktualizowanie do najnowszych wersji.

Grupa programów wchodząca w skład pakietu GABeNETGABeNET składa się z trzech modułów:

  • MGABeNET - program główny pakietu przeznaczony do realizacji podstawowych funkcji;
  • MINSTeL - program do zarządzania użytkownikami (tworzenie i usuwanie kont użytkowników) oraz bazami danych (oprogramowanie GABeNET pozwala na korzystanie z nieogranicznej ilości baz danych);
  • MGabArch - program do sporządzania kopii zapasowej danych oraz odzyskiwania danych z tych kopii w razie awarii bazy danych.

Jednocześnie, aby ułatwić przejście (przeniesienie danych) z innych programów medycznych przygotowaliśmy szereg bezpłatnych aplikacji importujących. Można je znaleźć w menu na stronie pod pozycją: Programy dodatkowe (kategoria: Importowanie danych z innych programów). Przygotowujemy również programy importujące dane z innych systemów - nie wyszczególnionych w programach dodatkowych.