3.2.7.8

Data: 

14.06.2021

Opis: 

  • dostosowano moduł sprawdzania uprawnień pacjenta w kontekście zmian w eWUŚ;
  • zmodyfikowano szablon zaświadczenia lekarskiego;
  • zmodyfikowano wykaz pacjentów (filtrowanie);
  • poprawiono sposób funkcjonowania okna dostępu do gabinet.gov.pl;
  • drobne modyfikacje i poprawki.