3.2.7.9

Data: 

30.06.2021

Opis: 

  • dostosowano szablony recept;
  • poprawiono sposób wyświetlania danych pacjenta na recepcie;
  • zmodyfikowano sposób uruchamiania programu w kontekście obserwowanych problemów z wyświetleniem wykazu pacjentów.