Aktualizacja wykazu leków

W związku ze zmianą serwera internetowego nie działa automatyczna aktualizacja wykazu leków. Istnieje jednak możliwość "ręcznego" zaktualizowania. W tym celu należy:

  1. Pobrać plik z aktualizacją wykazu leków w panelu po lewej stronie (Pobierz wykaz leków) lub klikając na ten link.
  2. Skopiować ten plik (zastępujac istniejący) do folderu, gdzie zainstalowane jest oprogramowanie GABeNET (domyślnie jest to folder "c:\Program Files\MGABeNET\" dla systemów Windows 32-bitowych lub "c:\Program Files(x86)\" dla systemów Windows 64-bitowych).
  3. W programie GABeNET otworzyć okno z wykazem leków i kliknąć na przycisk aktualizacji wykazu leków: