Filtrowanie wykazu pacjentów

Standardowo GABeNET wyświetla wykaz wszystkich pacjentów, do których zalogowany użytkownik ma nadane uprawnienia dostępu. Wyszukiwanie pacjenta odbywa się poprzez wpisanie jego danych w polu wyszukiwania - kursor po znalezieniu pacjenta ustawia kursor na znalezionym rekordzie.

Program można jednak przełączyć w tryb filtrowania danych, tj. po wpisaniu szukanej frazy w polu wyszukiwania, program zawęża (filtruje) zakres wyświetlanych rekordów tylko do tych, które spełniają poszukiwane kryteria. Aby przełączyć program w tryb filtrowania należy w menu programu wybrać: Menu->Narzędzia admiinstracyjne->Wprowadź globalny parametr i w oknie wprowadzić następujące parametry:

Wartość parametru zawiera ilość znaków, od których będzie uruchamiany filtr (w powyższym przykładzie filtrowanie danych rozpocznie się po wwpisaniu 3 znaków, inaczej nie będzie dostępu do wykazu pacjentów).

Po wciśnięciu "Ok" należy ponownie uruchomić program, aby opcja filtrowania zaczęła funkcjonować (opcja ta uruchamia tę funkcjonalność na wszystkich komputerach podłączonych do bazy danych).

Aby powrócić do standardowego wyszukiwania pacjentów należy uruchomić okno globalnych parametrów, ale jako wartość parametru wpisać 0.

 

Tags: