KillSession

Ikona: 

Plik: 

Kategoria: 

Rozwiązywanie problemów

Opis: 

Program przeznaczony do zamykania sesji na serwerze.
Serwer baz danych MySQL/MariaDB czasami nie zamyka sesji użytkownika przy zamykaniu programu GABeNET, co powoduje, że ponowne uruchomienie programu jest niemożliwe (komunikat o podłączeniu do bazy danych użytkownika/użytkowników o tym samym loginie). W takie sytuacji koniecznym jest ręczne zamknięcie wcześniejszych sesji.