Konfigurowanie bazy danych na Synology (diskstation, NAP itd)

1. Zalogować się do serwera (synology) jako administrator:

2. Otworzyć Panel sterowania i kliknąć na "Usługi WWW":

3. Zaznaczyć "Włącz MySQL, aby uzyć funkcji bazy danych":

4. Zainstalować phpMySQLAdmin

5. Zalogować się do bazy danych MySQL, jako użytkownik root korzystając z phpMySQLAdmin (zapewne hasło użytkownika root jest puste lub takie jak administratora):

6. po zalogowaniu kliknąć na SQL:

7. Wpisać i uruchomić komendę: grant all on *.* to root with grant option;

8. Można zamknąć phpMySQLAdmin i instalować GABeNET na komputerach klienckich. Przy instalacji nie trzeba instalować bazy danych (należy odznaczyć opcję związaną z instalacją bazy danych MySQL/MariaDB).

9. Po zainstalowaniu uruchomić program GABeNET, a przy logowaniu zezwolić na utworzenie bazy danych klikając na "Utwórz":

10. W przypadku pojawienia się okna dotyczącego aktualizacji wybrać opcję "Aktualizuj":

11. Oprogramowanie zostało zainstalowane pomyślnie na pierwszym komputerze. Punkt 9. należy powtórzyć na pozostałych komputerach.

12. Zamknąć GABeNET i w menu "Start" systemu Windows wyszukać grupę programów GABeNET i uruchomić program MINSTeL, aby skonfigurować konta użytkowników (dane do logowania takie, jak przy instalacji):

:

13. Każdemu z użytkowników (osób) przyporządkować konto (pkt..2 na powyższym rysunku) nadając odpowiednie do funkcji uprawnienia:

Uwaga1 ważne: należy zaznaczyć opcję "Logowanie..." (2) inaczej użytkownik nie będzie miał mozliwości skorzystania z programu.

Uwaga2 ważne: każde z założonych kont użytkownków nie ma hasła, więc przy logowaniu do programu GABeNET na komputerach klienckich należy wprowadzić swoją nazwę użytkownika (1), nie wprowadzać hasła (2) wskazać na nazwę lub adres IP serwera (3):

Uwaga3 ważne: po zalogowaniu użytkownik może zmienić swoje hasło klikając w menu i wybierając opcje "Zmień swoje hasło".

To by było na tyle.

Tags: