Określanie dostępu do opisów wygenerowanych przez innego użytkownika

Standardowo każdy z lekarzy posiada uprawnienia do zapoznania się z opisami wygenerowanymi przez innych użytkowników. GABeNET oferuje jednak możliwość określenia dostępu do opisów i wydruków sporządzonych przez innych użytkowników.

Aby skorzystać z tej opcji należy w menu programu wybrać: Menu->Narzędzia administracyjne->Zarządzanie dostępem do opisów i włączyć tę funkcjonalność (uaktywniając przycisk Zarządzanie), a następnie wskazać kto może zapoznawać się z czyimi opisami badań i wizyt:

Aby wyłączyć opcję określania dostępu do opisów generowanych przez innego użytkownika należy kliknąć na przycisk Zarządzanie (deaktywując go, a tym samym przywracając domyślne rozwiązanie - wszyscy użytkownicy mogą zapoznać się ze wszystkimi opisami).

Tags: