Określanie powiązania pacjent-lekarz

Przy standardowych ustawnieniach GABeNET wyświetla wszystkim użytkownikom pełen wykaz pacjentów. Rozwiązanie takie jest w pełni uzasadnione w przypadku małych placówek medycznych. Specyfika przychodni wskazuje, że należy wprowadzić powiązanie lekarza i pacjenta, dzięki czemu ułatwiamy pracę lekarza (zawężając wykaz do "jego" pacjentów) i wychodzimy na przeciw założeniom przepisów o ochronie danych osobowych.

Aby aktywować funkcję określania powiązania pacjent-lekarz należy w menu programu wybrać Menu->Nazrzędzia administracyjne->Wprowadź globalny parametr i w oknie wprowadzić następujące wartości:

Nazwa: GABeNET
Wersja: RelacjaLekarzPacjent
Typ parametru: boolean
Wartość parametru: true

Włączenie tej funkcjonalności spowoduje, że użytkownik logujący się jako lekarz otrzyma dostęp do skojarzonych tylko z nim pacjentów. Pracownik rejestracji (nie lekarz) oraz admnistrator będą mieli dostęp do pełnego wykazu pacjentów i uzyskają możliwość przyporządkowywania lekarzy w oknie podstawowych danych pacjenta:

Aby wyłączyć opcję określania powiązania pacjent-lekarz należy w oknie parametrów globalnych w polu Wartość parametru wprowadzić false (zamiast true).

Tags: