Opis programu MGABeNET

Program MGABeNET, jest głównym elementem oprogramowania GABeNET (w jego skład wchodzą jeszcze: MINSTEL - program do zarządzania uprawnieniami użytkowników i bazami danych oraz MGabArch - program do archiwizowania i odzyskiwania z archiwum danych). Wykorzystywany jest do prowadzenia ewidencji pacjentów, planowania wizyt, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sporządzania i drukowania niezbędnych dokumentów (zaświadczeń, skierowań, recept, wystawiania rachunków itp.).

Zastosowanie konfigurowalnych przez użytkownika kreatorów opisów badań i wizyt, wykazu leków oraz szablonów wydruków pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uzupełnienie dokumentacji medycznej, a także ułatwia sporządzanie i wypełnianie podstawowych druków medycznych. Program umożliwia wzbogacanie dokumentacji medycznej poprzez dołączanie do niej obrazów przechytywanych w trakcie badania, pobieranych z urządzeń zewnętrznych, takich jak USG, kolposkop itp.