Wymuszenie aktualizacji bazy danych

Inforamcja dotyczy wersji GABeNET powyzej 3.2.1.7!!!!!!

W pewnych sytuacjach baza danych wymaga zweryfikowania struktury. Oprogramowanie GABeNET posiada funkcjonalność (niedostępną z menu programu), która pozwala na weryfikację i modyfikację pól w bazie danych.

Aby wymusić pełną aktualizację bazy danych należy uruchomić edytor rejestru systemu Windows (należy klikąć menu start, wybrać opcję uruchom i wpisać regedit.exe):

następnie należy utworzyć klucz "uaktualnijbazedanych" o wartości 1 (jak poniżej):

Po ponownym uruchomieniu programu GABeNET zostanie przseprowadzona pełna aktualizacja struktury bazy danych.

Uwaga: w wersjach wielostanowiskowych należy spowodować, aby zalogowani użytkownicy zakończyli pracę na czas aktualizacji.

Tags: