Wypełnianie druków medycznych

GABeNET posiada możliwość wypełniania i drukowania podstawowych druków medycznych. Standardowo okno wydruku wyświetla dokument jedynie z naniesionymi danymi pacjenta, jednakże istnieje możliwość wypełnienia pozostałych pól. W tym celu należy kliknąć na przycisk "Wypełnij pola w druku" lub dwukrotnie kliknąć na jakikolwiek napis na podglądzie dokumentu (np. na danych personalnych pacjenta), wówczas wyświetlone zostanie okno umożliwiające modyfikację danych przeznaczonych do wydruku. Wprowadzone na druku informacje są zapamiętywane dla każdego pacjenta.