Zakup licencji

Oprogramowanie GABeNET można pobrać z naszej strony internetowej, zainstalować i testować bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Wersja testowa posiada następujące ograniczenia: nie można zarejestrować więcej niż 10 pacjentów, można zapisać w bazie danych (w tym pobrać z urządzeń zewnętrznych USG, kolposkop itp.) do 50 obrazów. Generowane w wersji testowej wydruki opatrzone są informacją, że jest to wersja niezarejestrowana programu.

Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania GABeNET jest jedynym i jednorazowym wydatkiem, który ponosi użytkownik, a w ramach tej licencji oprogramowanie może być wykorzystywane na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych (zarówno pracujących w sieci, jak również osobno) przez nieograniczoną liczbę użytkowników (nie trzeba kupować następnych licencji dla kolejnych stanowisk komputerowych lub dla kolejnych użytkowników). Uaktualnianie oprogramowania do kolejnych wersji rówież jest bezpłatne. Przy zakupie licencji użytkownik otrzymuje roczną subskrypcję na uaktualnianie wykazu leków. Po upływie tego okresu subskrypcję należy odnowić (koszt 150 zł/rocznie netto, 177 zł/rok brutto).

Po zakupieniu licencji na wskazany adres e-mail mogą zostać przesłane indywidualne numery seryjne (generowane na podstawie danych właściciela licencji i numeru REGON), dzięki czemu użytkownik może rozpocząć korzystanie z funkcji programu. Jednocześnie sporządzana jest umowa licencyjna (jako dokument świadczący o legalności wykorzystywanego oprogramowania GABeNET) i wystawiany rachunek. Dokumenty te są przesyłane pocztą pod wskazany adres:

  • po wpłynięciu środków na nasze konto, w przypadku wyboru płatności przelewem;
  • przesyłką za zaliczeniem pocztowym, gdy odbiorca wybrał opcję płatności przy odbiorze.

Zakupu licencji można dokonać kontaktując się z nami lub klikając poniżej na odnośniku do zakupowanej wersji: