Zmiana danych zalogowanego użytkownika

Po zainstalowaniu, w trakcie pierwszego uruchomienia oprogramowanie GABeNET przyporządkowuje jako imię i nazwisko użytkownika nazwę Administrator Systemu. W związku z tym, że dane te umieszczane są również na wydrukach związanych z opisami badań i wizyt warto jest je zmianić. W tym celu należy:

  1. Zamknąć (o ile jest uruchomiony) program główny (MGABeNET).
  2. Klikając na menu "Start" systemu Windows w grupie programowej GABeNET uruchomić program MINSTeL.
  3. Kliknąć na przycisk "Popraw dane użytkownika" i dostosować odpowiednie pola.
  4. Zatwierdzić zmiany poprzez wciśnięcie przycisku "Ok".