Program MGabArch przeznaczony jest do wykonywania archiwum bazy danych (backup) oraz w razie potrzeby odzyskania danych z archiwum. Stosowany bywa również do przenoszenia baz danych pomiędzy oddzielnymi (niepodłączonymi w sieć) komputerami. Ze względu na specyfikę pracy narzędzi do archiwizacji i odtwarzania z archiwum danych MGabArch został włączony w skład oprogramowania GABeNET, jako oddzielny program. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano większą elastyczność w zakresie zarządzania kopiami zapasowymi danych. Jednocześnie funkcje związane z archiwizowaniem danych zostały włączone także do pozostałych programów oprogramowania GABeNET (MGABeNET i MINSTeL).

Do podstawowych funkcji realizowanych przez program MGabArch należą:

  • archiwizowanie baz danych z opcjonalnym uwzględnieniem w nazwie archiwum daty wykonania, nazwy użytkownika, nazwy bazy danych;
  • odzyskanie z archiwum zapisanych danych; zarządzanie plikami w folderze archiwizacji;
  • określanie miejsca, w którym domyślnie będą zapisywane zarchiwizowane dane (wykorzystywane także przez pozostałe programy pakietu) oraz informacje, które zostaną ujęte w nazwie archiwum (data, dane użytkownika, nazwa bazy danych).

Przy opisie funkcjonalności MGabArch należy także wspomnieć, że program ten może być stosowany do przenoszenia danych na nowy komputer.