modyfikacje programu, dodanie nowych funkcjonalności

nazwa programu
GABeNET
wersja programu
3.1.9.4
data wydania
opis
  • wyłączono autouzupełnianie wprowadzanych podstawowych danych o pacjencie (nazwisko, imię, dane adresowe);
  • dodano możliwość sprawdzenia uprawnień pacjenta do świadczeń (eWUŚ).