Historia modyfikacji

 • 3.2.7.9 z dnia 30.06.2021
  • dostosowano szablony recept;
  • poprawiono sposób wyświetlania danych pacjenta na recepcie;
  • zmodyfikowano sposób uruchamiania programu w kontekście obserwowanych problemów z wyświetleniem wykazu pacjentów.
 • 3.2.7.8 z dnia 14.06.2021
  • dostosowano moduł sprawdzania uprawnień pacjenta w kontekście zmian w eWUŚ;
  • zmodyfikowano szablon zaświadczenia lekarskiego;
  • zmodyfikowano wykaz pacjentów (filtrowanie);
  • poprawiono sposób funkcjonowania okna dostępu do gabinet.gov.pl;
  • drobne modyfikacje i poprawki.
 • 3.2.7.6 z dnia 20.04.2020
  • dodano szereg funkcji rozszerzających możliwości wydruków;
  • dodano możliwość zaszeregowania personelu do oddziałów (grup);
  • dodano możliwość określenia domyślnego sposobu wystawiania recepty (papierowa, gabinet.gov.pl).
 • 3.2.7.4 z dnia 13.04.2020
  • wprowadzono wykaz ICD-9;
  • dodano możliwość zapamiętywania zawartości wybranych pól w wydrukach;
  • wprowadzono możliwość blokowania okna aplikacji po upływie zadanego czasu;
  • poprawiono pasek narzędzi dodatkowych (obsługa niskich rozdzielczości);
  • naprawiono opcję aktualizacji z poziomu programu;
  • zmodyfikowano sposób rejestracji programu - wprowadzono możliwość rejestracji całej bazy danych lub użytkownika (do tej pory rejestrowane było tylko stanowisko komputerowe).
 • 3.2.7.3 z dnia 10.04.2020
  • w trakcie sprawdzania ubezpieczenia pacjenta dodatkowo informacja uzupełniana jest datą, do której obowiązuje kwarantanna pacjenta (o ile został poddany kwarantannie).
 • 3.2.7.2 z dnia 20.12.2019
  • zastosowano nowszą wersję wbudowanej przeglądarki w celu wyeliminowania problemów z drukowaniem e-recept w serwisie gabinet.gov.pl. Nowa wersja programu może być uruchamiana na Windows 7 i późniejszych. Dla systemów Windows XP i Vista należy instalować wersję 3.2.7.1 GABeNET.
 • 3.2.7.1 z dnia 15.12.2019
  • zmieniono położenie plików tymczasowych przeglądarki wbudowanej w program w celu wyeliminowania problemów związanych z wydrukiem e-recepty.
 • 3.2.7.0 z dnia 12.12.2019
  • poprawiono błąd pojawiający się przy wstawianiu nazwy ulicy do serwisu gabinet.gov.pl;
  • zmieniono sposób kodowania otwieranej strony na domyślny.
 • 3.2.6.9 z dnia 11.12.2019
  • zmodyfikowano strukturę tabeli m_pacjenci w kontekście wdrożenia e-recept (dodano pola wojewodztwo, numer domu, numer mieszkania oraz numer dokumentu tożsamości);
  • wdrożono dostęp do e-recept poprzez serwis gabinet.gov.pl - program GABeNET ułatwia korzystanie z tej witryny poprzez możliwość wypełniania pól formularzy danymi z bazy danych programu.
 • 3.2.6.8 z dnia 08.12.2019
  • przygotowano testy aplikacji (nakładki) ułatwiającej korzystanie z serwisu gabinet.gov.pl

Strony