Historia modyfikacji

 • 3.2.6.7 z dnia 09.09.2019
  • usunieto błąd związany z brakiem możliwości wypełnienia pól w drukowanych dokumentach.
 • 3.2.6.6 z dnia 30.06.2019
  • dodano możliwość zaznaczania pacjentów, którym nie przygotowano jeszcze opisów wizyt (nowi pacjenci zarejestrowani np. telefonicznie);
  • weryfikacja pól typu timestamp w całej bazie danych. Uwaga: aktualizacja może zająć dużo czasu.
 • 3.2.6.5 z dnia 27.06.2019
  • poprawiono błąd z brakiem polskich liter przy wstawianiu informacji o wykonaniu wydruku (recepty);
  • poprawiono błąd w planie wizyt dotyczący pola TIMESTAMP.
 • 3.2.6.6 z dnia 25.06.2019
  • poprawiono błąd z opcji zarządzania szablonami wydruku - nie było można zmienić lub dodać nazwy szablonu wydruku;
  • zmodyfikowano zapytanie do bazy danych związane z generowaniem karty pacjenta (zoptymalizowano zapytanie);
  • dokonano drobnej korekty w szablonie wydruku recepty;
  • dodano szablon wydruku skierowania do laboratorium na formacie recepty (uwaga: szablon należy zarejestrować samodzielnie);
  • poprawiono drobne błędy w oknie planowania wizyt;
  • wykonano drobne modyfikacje związane z funkcjonowaiem oprogramowania.
 • 3.2.6.3 z dnia 23.04.2019
  • dodano szablon wydruku "Zgody na przetwarzanie danych odobowych" (RODO);
  • dodano szablon wydruku informowania o stanie zdrowia;
  • poprawiono szablon wydruku rachunku/faltury.
 • 3.2.6.2 z dnia 17.04.2019
  • uwzględniono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept;
  • zmodyfikowano niektóre szablony wydruków dodając pola zgody pacjenta na wykonanie badania.
 • 3.2.6.1 z dnia 03.02.2019
  • ze względu na problemy z archiwizacją dużych plików (w przypadku archiwizacji danych graficznych) zmienino format pliku zarchiwizowanych danych;
  • wprowadzono opcję wyświetlania podglądu treści HTML wybieranych szablonów opisów;
  • poprawiono błąd związany z formatem pola VAT przy wywoływaniu okna badań dodatkowych.
 • 3.2.6.0 z dnia 02.12.2018
  • zmieniono sposób archiwizowania pól tymu BLOB.
 • 3.2.5.9 z dnia 29.11.2018
  • poprawiono błąd pojawiający się przy otwieraniu okna badania dodatkowego.
 • 3.2.5.8 z dnia 28.11.2018
  • zastosowano zaktualizowaną wersję biblioteki zapewniającej dostęp do baz danych - umożliwienie dostępu do nowszych wersji serwerów baz danych MySQL/MariaDB;
  • poprawiono błąd związany z brakiem możliwości automatycznego tworzenia bazy danych przechowującej informacje o błędach.

Strony