Historia modyfikacji

 • 3.1.0.4 z dnia 04.12.2009
  • dodano możliwość automatycznego instalowania w bazie danych wykazu leków i wykazu chorób.
    
 • 3.1.0.2 z dnia 03.12.2009
  • wprowadzono opcję wyszukiwania pacjentów, którym kończy się zwolnienie lekarskie, a istnieje konieczność kontynuacji zwolnienia;
  • wprowadzono możliwość wyświetlania przy przejściu do zakładki Opisy wizyt powiadomień: pacjentka w ciąży, kończy się zwolnienie lekarskie.
 • 3.1.0.3 z dnia 03.12.2009
  • poprawiono błąd występujący przy rejestracji nowego pacjenta;
  • zmodyfikowano okno edycyjne do wprowadzania opisu „historycznych” wizyt.
 • 3.1.0.1 z dnia 02.12.2009
  • poprawiono błąd występujący się przy zapisywaniu nowego badania dodatkowego przy otwartej zakładce Opis wizyt;
  • poprawiono sposób wyświetlania opisów dotychczasowych badań i wizyt;
  • poprawiono błąd w oknie recept występujący, gdy w programie nie było jeszcze rejestrowanych recept.
 • 3.1.0.0 z dnia 01.12.2009
  • wprowadzono opcję sprawdzania poprawności numerów PESEL;
  • wprowadzono ewidencjonowanie zwolnień;
  • dodano możliwość przygotowywania wywiadu wstępnego;
  • przebudowano planowanie wizyt;
  • zastosowano owe narzędzia raportujące do generowania wydruków;
  • przebudowano moduł odpowiedzialny za drukowanie recept;
  • zmodyfikowano okno przechwytywania video;
  • dodano możliwość zapisania przechwyconej sesji video (pliki *.avi);
  • zrezygnowano z modułu przesyłania wiadomości pomiędzy użytkownikami bazy danych;
  • przebudowano archiwizację danych i ograniczenia związane z archiwizacją dużych tabel zawierających dane graficzne;
  • przebudowano program konfiguracyjny.
 • 2.7.0.0 z dnia 07.05.2009
  • dodano możliwość przewijania zawartości w oknie kreatora badań oraz oknie przygotowywania szablonu opisu wizyt;
  • dokonano zmian w zakresie sporządzania kopii zapasowej danych;
  • zmodyfikowano program MGabArch przeznaczony do archiwizowania i odzyskiwania z archiwum danych.
 • 2.6.0.0 z dnia 28.11.2008
  • przyspieszono działanie uruchamianie programu i funkcje związane z wyszukiwaniem pacjentek (nawet przy ponad 20 tys. pacjentów).

Strony