Historia modyfikacji

 • 3.2.5.7 z dnia 17.08.2018
  • wprowadzono możliwość drukowania na recepcie informacji o specjalizacji lekarza;
  • dodano możliwość zapamiętywania numeru portu w oknie logowania.
 • 3.2.5.6 z dnia 19.04.2018
  • dodano możliwość przeglądania i analizowania obrazów w oknie badania dodatkowego (dodano skalowalne okno do przeglądania danych graficznych).
 • 3.2.5.5 z dnia 18.04.2018
  • dostosowano opcję importowania numerów recept z pliku XML zgodnie z formatem obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2018 r. Pliki w starszym formacie są również obsługiwane - program automatycznie rozróżnia format.
 • 3.2.5.3 z dnia 12.04.2018
  • w informacji o obrazie zapisanym w bazie danych ujęto datę i godzinę wprowadzenia tego obiektu.
 • 3.2.5.4 z dnia 12.04.2018
  • poprawiono błąd polegający na niewłaściwym wyświetlaniu polskich znaków w oknie opisu wizyty po wprowadzeniu informacji o wydrukowaniu recepty.
 • 3.2.5.2 z dnia 03.04.2018

  - poprawiono szablon wydruku recepty (przesunięto kod paskowy z numerem prawa wykonywania zawodu)

 • 3.2.5.1 z dnia 15.03.2018

  - poprawiono błąd, który powodował zamykanie programu w trakcie pierwszego uruchomienia.

 • 3.2.5.0 z dnia 14.03.2018

  - poprawiono błąd pojawiający się podczas wyświetlania galerii obrazów w karcie pacjenta;
  - zmodyfikowano sposób umieszczania informacji o substancji czynnej na receptach;
  - zmodyfikowano zakres informacji umieszczanych w opisie wizyty po wydrukowaniu recepty (dodano informacji o ilości opakowań).

 • 3.2.4.9 z dnia 06.03.2018

  - poprawiono błąd, który powodował konieczność ponownego wciśnięcia przycisku Ok w oknie logowania;

  - poprawiono opcję usuwania (ukrywania) opisów wizyt;

  - zmodyfikowano mechanizm nadawania identyfikatora przy wprowadzaniu danych nowego pacjenta.

 • 3.2.4.8 z dnia 05.03.2018

  - dodano funkcje wykorzystywane przy generowaniu szablonów wydruków.

Strony