Historia modyfikacji

 • 3.2.3.7 z dnia 15.09.2015

  Zmodyfikowano wszystkie programy wchodzące w skład pakietu GABeNET.

  MGABeNET - program główny pakietu:

  • zmodyfikowano sposób logowania się- można uruchomić tylko jedno połączenie do bazy danych z pojedynczego konta użytkownika;
  • zmodyfikowano planowanie wizyt dodając możliwość podejrzenia danych ewidencyjnych pacjenta;
  • dodano indeks do tablei m_plan wizyt przyspieszając otwieranie okna planowania wizyt;
  • zmodyfikowano dostęp do danych graficznych odblokowując dostęp do wcześniej zapisanych informacji.

  MGabArch - archiwizacja i odtwarzanie danych:

  • dodano możliwość dobierania parametrów archiwizacji, dzięki czemu użytkownik może w konfiguracji archiwizacji zoptymalizować proces tworzenia kopii bezpieczeństwa.

  MINSTeL - zarządzanie użytkowikami i bazami danych:

  • zmodyfikowano mechanizm nadawania i odbierania uprawnień użytkowników do korzystania z bazy danych.
 • 3.2.3.6 z dnia 20.08.2015
  • poprawiono funkcjonowanie opcji udostępniania opisów innym użytkownikom programu.
 • 3.2.3.5 z dnia 20.08.2015
  • poprawiono błąd o treści "Table mgabenet m_ pamapacjent dont exsist" przy wybrania opcji drukowania niektórych dokumentów (np. skierowania do szpitala).
 • 3.2.3.4 z dnia 19.08.2015
  • zmodyfikowano opcję wydruku dokumentów (Uwaga: zmianie uległy szablony wydruków - dotychczasowe szablony wydruków muszą być zastąpione nowymi);
  • poprawiono funkcjonowanie filtrowania wykazu pacjentów;
  • dodano mozliwość określania daty i godziny wykonania obrazów.
 • 3.2.3.1 z dnia 05.06.2015
  • dodano druk "Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne";
  • wprowadzono opcjonalną mozliwość filtrowania wykazu pacjentów, zamiast wyszukiwania wg zadanych kryteriów (aby włączyć tę opcję należy w menu programu wybrać "Narzędzia admiistracyjne->Wprowadź globalny parametr i wprowadzić następujące wartości pól: Nazwa: GABeNET, Wersja: FiltrujWykazPacjentow, Typ parametru: Int, Wartość parametru: wartośc wiekszą od 0 np. 3). Dostęp do tej funkcjonalności nastąpi po ponownym uruchomieniu programu
  • poprawiono błąd, który powodował, ze nie było mozna w oknie badania dodatkowego wydrukować opisu badania.
 • 3.2.3.2 z dnia 05.06.2015
  • poprawiono błąd związany z filtrowaniem wykazu pacjentów uniemozliwiający po wybraniu pacjenta przejście do opisów wizyt.
 • 3.2.3.0 z dnia 20.05.2015
  • wprowadzono możliwość usuwania danych graficznych;
  • wprowadzono możliwość przyporządkowania pacjentów poszczególnym lekarzom (domyślnie lekarze mają dostęp do pełnego wykazu pacjentów, jednak po włączeniu tej funkcjonalności administrator i pracownicy rejestracji mogą określić to powiązanie - wówczas lekarz logując się będzie miał dostęp tylko do pacjentów z nim powiązanych). Aby aktywować tę funkcjonalność należy w menu programu wybrać Menu->Narzędzia administracyjne->Wprowadź globalny parametr, a następnie wprowadzić wartości w poszczególnych polach:
   Nazwa: GABeNET
   Wersja: RelacjaLekarzPacjent
   Typ parametru: boolean
   Wartość parametru: true

   Uwaga: można wyłączyć to przyporządkowanie wprowadzając wartości jak wyżej, tylko wpisując false w polu Wartość parametru;
    

  • wprowadzono możliwość określania uprawnień dostępu do opisów i drukowanych dokumentów wykonywanych przez innych użytkowników. Opcja dostępna jest w menu programu Menu->Narzędzia administracyjne->Zarządzanie dostępem do opisów;
  • dodano narzędzie do poprawiania niewłaściwej daty urodzenia pacjenta (wprowadzenie niewłaściwej daty urodzenia pacjenta lub niewłaściwego roku urodzenia powoduje pojawianie się błędu. Narzędzie to pozwala na weryfikację niewłaściwych wpisów). Pocja dostępna jest w menu programu Menu->Narzędzia administracyjne->Niewłaściwa data urodzenia pacjenta.
 • 3.2.2.9 z dnia 02.05.2015
  • poprawiono błąd zwiazany z szablonem wydruku opisu badania dodatkowego.
 • 3.2.2.8 z dnia 28.04.2015
  • poprawiono niewłaściwe funkcjonowanie okna kreatora opisu badania (pierwszy parametr pacjenta nie był uwzględniany);
  • zmodyfikowano szablon wydruku: 'zgoda pacjenta na wykonaie zabiegu'.
 • 3.2.2.7 z dnia 27.04.2015
  • poprawiono funkcjonowanie okna badania dodatkoweog w kontekścię uruchamiania kreatora opisu;
  • zrezygnowano z opcji zakupu licencji poprzez serwis przelewy24.pl (pozostaje dostępny serwis transferuj.pl).

Strony