Historia modyfikacji

 • 3.2.2.6 z dnia 23.04.2015

  Nowa wersja wprowadza znaczące zmiany w strukturze tabel bazy danych oraz ich funkcjonowaniu, dlatego zaleca się objąć aktualizacją BEZWZGLĘDNIE wszystkie stanowiska wykorzystywane w placówce (szczególnie pracujące w sieci komputerowej). Podyktowane jest to wdrożeniem nowej funcjonalności tzw. multi-serwera (możliwości przenoszenia danych pomiędzy różnymi filami placówki, korzystającymi z oddzielnych serwerów).

  Wprowadzone modyfikacje i zmiany:

  • dodano możliwość wprowadzania informacji o wykonanych zabiegach;
  • dodano możliwość drukowania zgody pacjenta na wykonanie zabiegu;
  • dodano możliwość przygotowywania własnych (złożonych) tekstów, które mogą być wprowadzane do opisów;
  • dodano możliwość prowadzenia podręcznej bazy dokumentów nie związanych z pacjentem (np. dokumentów normatywnych Służby Zdrowia) i wykognego odtwarzania ich;
  • wprowadzono rejestr błędów w komunikacji z serwerem;
  • zmodyfikowano sposób korzystania z tekstów użytkownika, szablonów opisów badań, wywiadów wstępnych, opisów wizyt, skanowanych dokumentów;
  • zmodyfikowano sposób funkcjonowania okna badań dodatkowych i połączono je również z wywiadami wstępnymi, skanowanymi dokumentami oraz zabiegami;
  • wprowadzono opcję zapisywania dla każdego pacjenta dawkowania, taksacji, domyślnych zaleceń poszczególnych leków;
  • zmodyfikowano funkcjonowanie okna planowania wizyt w konterkście przyszłego wdrożenia rejestracji internetowej.
 • 3.2.1.7 z dnia 28.08.2014
  • wprowadzono zobrazowania informacji ujętych w zakładkach w panelu z podstawowymi danymi pacjenta;
  • wprowadzono możliwość potwierdzania czy lekarz będzie przyjmował w określonym dniu;
  • wprowadzono możliwość wydruku zaplanowanych wizyt.
 • 3.2.1.6 z dnia 07.08.2014
  • wprowadzono możliwość wstawiania formatowanego tekstu (pogrubienie, podkreślenie itp.) z kreatora do opisu badania/wizyty;
  • dodano w oknie wykazu pacjentów pole wiek.
 • 3.2.1.5 z dnia 06.08.2014
  • wprowadzono możliwość korzystania z autouzupełniania pól: nazwisko, imię, kod pocztowy, miejscowość i adres w oknie ewidencji pacjenta;
  • wprowadzono możliwość określania sposobu wprowadzania tekstu (małe, duże litery) w polu adresu (ulica nr domu);
  • przeniesiono kilka mniej używanych przycisków ("Linia czasu", "Wydrukowane dokumenty", "Wywiad wstępny" i "Przepisane recepty") do menu skojarzonego z przyciskiem "Dane pacjenta";
  • przeniesiono kartę pacjenta do oddzielnej kontrolki, dzięki czemu uzyskano większy obszar do sporządzania opisu wizyty z beiżącego dnia. Karta pacjenta dostępna jest po kliknięciu w pole "Karta pacjenta":

 • 3.2.1.4 z dnia 05.08.2014
  • wprowadzono filtorwanie dostepnych numerów recept zależnie od używanego wzoru (dla recept numerowych zwykłych i "Rpw.");
  • dodano do analiz statystykę ilości wykonanych badań/wizyt przez personel w zadanym okresie czasu;
  • wprowadzono możliwość skopiowania poprzedniego opisu wizyty.
 • 3.2.1.3 z dnia 04.08.2014
  • wprowadzono możliwość kopiowania leków z poprzednich recept wystawianych pacjentowi;
  • dodano możliwość podglądu świadczeń zrealizowanych dla pacjenta;
  • zaimplementowano opcję automatycznego wpisywania dostępnego numeru recepty z przyznanej puli, gdy opcja "Numer recepty" jest zaznaczona oraz "Drukuj na gotowym blankiecie recepty" jest odznaczona:

 • 3.2.1.2 z dnia 01.08.2014

  Wyprowadzono możliwość:

  • rozliczania wykonanych świadczeń;
  • kopiowania poprzedniego opisu do dzisiejszej wizyty;
  • automatycznego wstawiania "pierwszego wolnego" numeru recepty.
 • 3.2.1.1 z dnia 30.07.2014
  • poprawiono funkcjonowanie moduły do wystawiania rachunków pacjentom;
  • dodano dwa wydruki: wynik inseminacji oraz wynik badania nasienia.
 • 3.2.1.0 z dnia 15.07.2014
  • zmodyfikowano okno logowania zmieniając kolor czcionki (przy wprowadzaniu danych do logowania);
  • zwiększono długość pola tytułu naukowego zalogowanego użytkownka.
 • 3.2.0.9 z dnia 23.06.2014
  • poprawiono błąd powodujący zablokowanie transakcji podczas wprowadzania opisu badania dodatkowego;
  • poprawiono błąd, który pojawiał się przy zamykaniu systemu, gdy podczas pracy z programem korzystano z opcji skanowania (dodawanie obrazów z plików).

Strony