Historia modyfikacji

 • 3.1.8.7. z dnia 02.05.2013
  • dodano opcję sortowania wykazu pacjentów (po kliknięciu na nazwę kolumny);
  • poprawiono szybkość importu wykazu leków;
  • uzupełniono wykaz leków.
 • 3.1.8.6 z dnia 25.03.2013
  • poprawiono błąd związany z gubieniem informacji o przepisanych lekach na receptach;
  • dodano możliwość określania wielkości czcionek w kreatorze opisów badań i wizyt;
  • zaimplementowano opcję zapamiętywania położenia okien kreatora opisów badań i wizyt, recept oraz leków;
  • zaimplementowano opcję zapamiętywania szerokości kolumn w widokach tabel.
 • 3.1.8.5 z dnia 28.02.2013
  • aktualizacja wykazu leków na dzień 01.03.2013 r. zgodnie z informacją ujętą obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
 • 3.1.8.4 z dnia 27.02.2013
  • poprawiono błąd związay z funkcjonowaniem procedury wprowadzania numerów recept z przyznanej puli.
 • 3.1.8.3 z dnia 02.02.2013
  • zmodyfikowano szablony wydruków recept (m.in. zwiększono prawy margines recept);
  • zmodyfikowano sposób wyświetlania kodu paskowego numeru prawa wykonywania zawodu (dotyczy sytuacji, gdy ww. numer nie został przez użytkownika określony);
  • zmodyfikowano procedurę obsługi szerokości pól "Opisy dotychczasowych badań i wizyt" oraz "Dzisiejsza wizyta".
 • 3.1.8.2 z dnia 30.01.2013
  • zmodyfikowano sposób wyświetlania i funkcjonowanie widoku "Opisy dotychczasowych badań i wizyt" w zakładce "Opisy wizyt".
 • 3.1.8.1 z dnia 10.01.2013
  • poprawiono błąd związany z niewłaściwym wyliczaniem sumy kontrolnej do kodu paskowego numeru prawa wykonywania zawodu.
 • 3.1.8.0 z dnia 08.01.2013
  • poprawiono błąd pojawiający się podczas archiwizacji danych;
  • przyspieszono archiwizowanie danych.
 • 3.1.7.9 z dnia 30.12.2012
  • poprawiono błąd związany z niewłaściwym określaniem numeru prawa wykonywania lekarza ujmowanym na kodzie paskowym przy wydruku recepty.
 • 3.1.7.8 z dnia 29.12.2012
  • uwzględniono nowe uwarunkowania wynkające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, a w tym: ujęto na szablonach recept kody paskowe identyfkujące pacjenta, świadczeniodawcę oraz numer prawa wykonywania zawodu lekarza, dodano nowy szablon wydruku recept ("Rpw.").

Strony