Historia modyfikacji

 • 3.1.7.7 z dnia 20.12.2012
  • poprawiono błąd związany z brakiem mozliwości wyboru źródła sygnału video.
 • 3.1.7.6 z dnia 09.12.2012
  • dodano możliwość podsumowania wyników badania dodatkowego (np.satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące);
  • wyodrębniono dodatkową grupę materiałów pozwalających uzupełnić dokumenację medyczą - zeskanowane dokumenty, co umożliwia np. dołączenie dotychczasowej kartoteki lub dokumentacji zewętrznej do bazy danych. Uwaga, przed korzystaniem z tej funkcji należy dostosować serwer MySQL do zapisywania większych plików zmieniając w pliku my.ini odpowiednie parametry.
 • 3.1.7.5 z dnia 05.12.2012
  • zaimplementowano opcję sprawdzania aktualności programu i jego uaktualniania do nowej wersji;
  • dodano możliwość zakupu licencji bezpośrednio z programu (w oparciu o serwisy Przelewy24.pl i Transferuj.pl);
  • dodano okno informujące o wersji i właścicielu licencji.
 • 3.1.7.4 z dnia 22.11.2012
  • poprawiono błąd związany z brakiem możliwości nawigacji w prawym panelu wykazu leków.
 • 3.1.7.3 z dnia 20.11.2012

  Dodano przycisk nawigacyjny wyświetlający na podstawie planu wizyt listę zaplanowanych "na dziś" przyjęć pacjentów (nazwisko, imię i godzinę przyjęcia) oraz wskazujący, że pacjent już został przyjęty.

  Dla użytkowników, którzy oznaczeni są wbazie danych jako Lekarze lub posiadają prawo do otwierania zakładek "Opis wizyt" lub "Badania dodatkowe" wyświetlana jest lista pacjentów zaplanowanych do przyjęcia przez tę osobę.

  Dla użytkowników, którzy nie posiadają ww. uprawnień wyświetlana jest lista wszystkich zaplanowanych przyjęć zawierająca oprócz nazwiska, imiena pacjenta i godz. przyjęcia, także osobę, która ma przyjąć pacjenta.

  Kliknięcie na danych pacjenta wyszukuje go na wykazie pacjentów.

 • 3.1.7.2 z dnia 19.11.2012
  • dokonano optymalizacji wykazu leków w kontekście szybszego otwierania i wyszukiwania danych.
 • 3.1.7.1 z dnia 16.11.2012
  • poprawiono błąd związany z nieprawidłowym drukowaniem kodu paskowego na recepcie zawierającej recepturę.
 • 3.1.7.0 z dnia 02.11.2012
  • usunięto błąd pojawiający się podczas importu wykazu leków.
 • 3.1.6.9 z dnia 01.11.2012
  • zmodyfikowano proces zapisu danych (rejestracja nowego pacjenta oraz sporządzanie nowego badania dodatkowego) w kontekście przydzielania identyfikatorów rekordów podczas pracy grupowej (na kilku stanowiskach).
 • 3.1.6.8 z dnia 31.10.2012
  • uaktualniono wykaz leków uwzględniając informacje o refundacji ujęte w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2012 r.

Strony