1.0.2.5 z dnia:
 • uwzględniono zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w prawie recept;
 • drobne modyfikacje programu.
1.0.2.4 z dnia:
 • dodano w uprawnieniach pacjenta symbol "S".
1.0.2.3 z dnia:
 • wprowadzono możliwość oznaczenia wszystkich numerów recept, jako wykorzystanych.
1.0.2.2 z dnia:
 • zweryfikowano ścieżki pobierania aktualizacji wykazu leków (dostosowane do nowego serwera internetowego).
1.0.2.1 z dnia:
 • zweryfikowano ścieżki pobierania aktualizacji wykazu leków (dostosowane do nowego serwera internetowego).

Wycofano wersję - kolejna wersja realizuje tę funkcję.

1.0.2.0 z dnia:
 • zmodyfikowano parametry dostępowe do nowego serwera z aktualizacjami wykazu leków.
1.0.1.9 z dnia:
 • dodano możliwość tworzenia podręcznego zestawu (ulubionych) leków i przełączania się pomiędzy podstawowym (pełnym), a określonym przez użytkownika.
1.0.1.8 z dnia:
 • zaktualizowano ceny zakupu licencji (przy zakupie bezpośrednio z programu).
1.0.1.7 z dnia:
 • wprowadzono możliwość wstawiania kodów paskowych świadczeniodawcy i numeru prawa wykonywania zawodu także w niezarejestrowanej wersji programu;
 • zmodyfikowano szablon wydruku recepty.
1.0.1.6 z dnia:
 • zmodyfikowano szablon wydruku recepty, dzięki czemu w trybie drukowania recepty bez ramek nie drukuje się pionowa przerywana linia rozdzialająca lek od pola refundacji;
 • dodano opis pola refundacja w oknie przepisywania leku.
1.0.1.5 z dnia:
 • poprawiono sposób wyliczania sumy kontrolnej w kodzie paskowym numeru prawa wykonywania zawodu.
1.0.1.4 z dnia:
 • dodano dla zarejestrowanych wersji programu możliwość drukowania na recepcie kodów paskowych pacjenta, świadczeniodawcy i numeru prawa wykonywania zawodu. Opcja ustawiania ww. parametrów dostępna jest w menu programu lub po kliknięciu na przycisk "Świadczeniodawca".
1.0.1.3 z dnia:
 • poprawiono błąd polegający na braku możliwości zarejestrowania programu z wykorzystaniem rejestracji zdalnej.
1.0.1.2 z dnia:
 • dodano możliwość ujmowania na recepcie wpisu "pro auctore" i "pro familia";
 • poprawiono opcję (odwrotne działanie) dotyczącą potwierdzania poprawności wydruku recepty.
1.0.1.1 z dnia:
 • dodano przyciski nawigacyjne w oknie leków;
 • zwiększono szybkość przewijania wykazu leków;
 • zmodyfikowano sposób wyszukiwania leku wprowadzając możliwość wyłączenia automatycznego wyszukiwania leku każdorazowo po wprowadzeniu pojedynczej litery - przy wyłączeniu auto wyszukiwania poszukiwanie leku następuje po wprowadzeniu ciągu znaków i wciśnięciu [Enter].
1.0.0.6 z dnia:

Pierwsza wersja udostępniona użytkownikom. Zaimplementowano w niej możliwość zakupu licencji poprzez sieć Internet.

1.0.0.0-1.0.0.5 z dnia:
 1. Wdrożono przeindeksowywanie tabel po zainstalowaniu oprogramowania oraz zmianie wersji biblioteki obsługi baz danych.
 2. Dodano mechanizm sprawdzania integralności bazy danych, w tym sprawdzenie, czy nie wystąpiła próba nieautoryzowanego podmienienia niektórych tabel.
 3. Wprowadzono mechanizm aktualizacji przez internet wykazu leków.
 4. Wprowadzono możliwość bezpośredniego pobrania z Internetu licencji.
 5. Przygotowano moduł pomocy kontekstowej.
1.0.0.8 z dnia:
 • zmodyfikowano domyślny szablon wydruku recepty, zwiększając dolny margines (z 10 mm na 15 mm);
 • dodano opcję "przeładowania" podglądu wydruku recepty po zamknięciu okna modyfikacji szablonu wydruku, dzięki czemu po zmianie szablonu zmiany są dostępne po zamknięciu ww. okna.
1.0.0.7 z dnia:

Zmodyfikowano opcję płatności on-line (zakupu licencji i przedłużenia subskrypcji) umożliwiając skorzystanie z:

 • systemu płatności Transferuj.pl;
 • systemu płatności Przelewy24;
 • naszego sklepu internetowego GABSklep.

Skorzystanie z jednego z powyższych rozwiązań znacznie przyspiesza proces pozyskania licencji lub odnowienia subskrypcji na uaktualnianie wykazu leków.