Program MGABeNET, jest głównym elementem oprogramowania GABeNET (w jego skład wchodzą jeszcze: MINSTEL - program do zarządzania uprawnieniami użytkowników i bazami danych oraz MGabArch - program do archiwizowania i odzyskiwania z archiwum danych). Wykorzystywany jest do prowadzenia ewidencji pacjentów, planowania wizyt, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sporządzania opisów i drukowania niezbędnych dokumentów (zaświadczeń, skierowań, recept, wystawiania rachunków itp.).

Zastosowanie konfigurowalnych przez użytkownika kreatorów opisów badań i wizyt, wykazu leków oraz szablonów wydruków pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na uzupełnienie dokumentacji medycznej, a także ułatwia sporządzanie i wypełnianie podstawowych druków medycznych. Program umożliwia wzbogacanie dokumentacji medycznej poprzez dołączanie do niej obrazów przechwytywanych w trakcie badania, pobieranych z urządzeń zewnętrznych, takich jak USG, kolposkop itp.

Podstawowe funkcje:

  • prowadzenie ewidencji pacjentów (rejestracji);
  • planowanie kolejnych wizyt;
  • prowadzenie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem konfigurowalnych przez użytkowników kreatorów opisów badań i wizyt;
  • wypełnianie i drukowanie podstawowych druków medycznych, w tym recept;
  • uzupełnianie dokumentacji medycznej obrazami. Obrazy te mogą zostać pobierane bezpośrednio z urządzeń zewnętrznych (USG, kolposkop, EKG itp.), wskanowane, zapisywane z pliku graficznego;
  • prowadzenie ewidencji wydanych zwolnieniach lekarskich oraz przechwytywanie danych niezbędnych do wystawienia kolejnych (danych pracodawcy itp.);
  • generowanie szeregu zestawień;
  • generowanie i drukowanie rachunków za wykonaną wizytę/badanie.

Powyższy krótki opis nie wyczerpuje wszystkich funkcji programu MGABeNET, dlatego zachęcamy do samodzielnego przetestowania zaimplementowanych w nim funkcjonalności.